PORODNÍ ASISTENTKA

Bc. Aneta Sovadinová

NEJVĚTŠÍ RADOSTÍ JE STÁT SE MAMINKOU, TOU DRUHOU JE BÝT PORODNÍ ASISTENTKOU.

Ráda se stanu Vaší průvodkyní, kamarádkou a rádkyní na cestě, v tak významných obdobích, jako je 

těhotenství, porod a mateřství.

Těším se na Vás, 
Vaše porodní asistentka Aneta