Vzdělání
                                           "Kdykoli a jakkoli porodíš, tvoje zkušenost ovlivní tvoje emoce, tvoji mysl,                                                                                                                       tvé tělo a tvou duši na zbytek tvého života."                                                                                                                                                         Ina May Gaskin

Vzdělání

2004 - 2008 : Střední zdravotnická škola v Kroměříži - Zdravotnický asistent

2008 - 2011 : Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně - studijní obor Porodní asistentka

Praxe

08/2011 - 04/2012 : porodní asistentka na novorozeneckém oddělení v Kroměřížské nemocnici a.s.

05/2012 - 05/2014 : porodní asistentka na jednotce intermediární péče pro novorozence v Pardubické krajské nemocnici a.s.